Επιλεγμένα Ακίνητα
MapMap
Ακίνητα
Οικόπεδο με κτίσματα στο Μαρούσι

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 17/04/2024 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €3.335.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q110250
Αλυκές Αναβύσσου, Αθήνα

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 24/04/2024 13:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €75.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q15378-3
Ξενία Κομοτηνής

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 17/10/2023 16:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €35.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109841R2
ABK 30 Αχαΐας

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 17/04/2024 14:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €17.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q15490
Τουριστικό Περίπτερο Πηγών Λούρο...

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 04/12/2023 15:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €12.000
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109733
Δαμνόνι, Ρέθυμνο, τμήμα αιγιαλού...

Indexed Property Photo
Χρόνος Έναρξης: 01/05/2024 12:00:00
Τιμή Εκκίνησης: €4.750
Κωδικός Διαγωνισμού: Q109837-7